Vilkår og betingelser, der kan være gældende for dig.

Vores vilkår og betingelser er baseret på din placering. Hvis du flytter til andre steder eller skifter land, kan AstroPay-udbyderen også ændre sig. I så fald vil du være underlagt et andet AstroPay-selskab.

2. Hvis du bor i Brasilien

At holde, bruge og overføre brasilianske Reais med AstroPay

At holde, bruge og overføre andre penge end brasilianske reais