Infrastrukturaftale (for enkeltpersoner)

VIGTIGE OPLYSNINGER: Disse vilkår og betingelser (“Vilkår“) regulerer brugen af Tjenesterne (som defineret nedenfor), som leveres af AP Global Corporation LLP, et britisk selskab med registreret kontor på 4 King's Bench Walk, London EC4Y 7DL Storbritannien (“vi„,“os„“vores„“AstroPay“ eller“Leverandør“) til enhver person, hvis ansøgning vi godkender (“du“ eller“dit„).

  1. Definitioner og fortolkning
    1. Følgende definitioner skal have følgende betydning:
Agreement means these Terms together with other agreements that may apply to you, such as, but not limited to, the Risk Disclosure, Privacy Policy, Cookie Policy of AstroPay as well as any other policies published by AstroPay that may apply to you.
"Applicable Law" means the law of England and Wales. Each party irrevocably agrees that the courts of London shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation.
“Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person, such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more factors specific to the physical, economic, cultural or social identity of you. It may also include network information regarding transactions, such as but not limited to, the type of device that you use, access times, hardware models, operating systems and versions, and other unique device identifiers; information about potential plug-ins you may use, such as but not limited to those related to the management of funds; your email and IP addresses; and any other interactions with AstroPay’s Services and other related information that passes through AstroPay’s Services and/or other related blockchain technologies.
“Services” or “Infrastructure Services” means the services offered by AstroPay which includes, but are not limited to, hosting data, data storage and cloud computing. The Services can be accessed through Web & App.

Ved at aktivere en af de infrastrukturtjenester, vi leverer til dig (som defineret nedenfor) hos os, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepterer disse vilkår. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til fremtidig reference.

Disse vilkår henviser til følgende yderligere vilkår, som også kan gælde for din brug af tjenesterne:

  • Vores fortrolighedspolitik, som fastlægger de vilkår, hvorpå vi behandler dine personlige data. Du accepterer, at alle personlige data, der leveres af dig, er korrekte.
  • Vores cookiepolitik, som indeholder oplysninger om de cookies, der bruges på vores hjemmeside og web- og mobilapp.

Før du begynder at bruge vores tjenester, bedes du omhyggeligt læse følgende vilkår og betingelser, der regulerer din adgang til og brug af vores infrastrukturtjenester. Ved at få adgang til eller bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af denne serviceaftale og alle vilkår, der er indarbejdet ved henvisning. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår, skal du ikke bruge vores tjenester.

2. Beskrivelse af tjenester

2.1. Generelle tjenester. Du kan vælge at bruge de tjenester, der er skræddersyet til at understøtte dine operationer, uanset om det er økonomisk eller på anden måde. Tjenesterne giver AstroPay mulighed for at levere infrastrukturtjenester enten uafhængigt eller i samarbejde med en anden enhed, uanset om det er reguleret eller ej. Et sådant samarbejde udvider imidlertid ikke anvendelsesområdet for denne aftale.

2.2. Tredjepartstjenester: Tjenesterne kan give adgang til eller linke til tredjepartstjenester, såsom finansielle tjenester, tegnebogstjenester og forhandleroperatører („Tredjepartstjenester“). Når du får adgang til tredjepartstjenester, forstår du, at du på intet tidspunkt overfører dine penge til AstroPay. AstroPay giver kun adgang til tredjepartstjenester som en bekvemmelighed, men har ikke kontrol over deres indhold, garanterer eller støtter ikke og er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller legitimiteten af indholdet, produkterne eller tjenesterne på eller tilgængelige fra disse tredjepartstjenester (herunder relaterede websteder, ressourcer, produkter eller links, der vises deri).

3. Ændringer i disse Vilkår

3.1. Opdatere eller ændre disse vilkår. Vi kan, efter eget skøn, opdatere eller ændre disse vilkår fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores tjenester, bedes du tjekke disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det tidspunkt. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, nu eller som ændret, kan du afbryde din brug af internettet og appen.

3.2. Meddelelse. Meddelelse om eventuelle opdateringer og ændringer af disse vilkår vil blive givet til dig via internettet og appen eller via e-mail forud for disse opdateringer og ændringer. Ved at fortsætte med at bruge vores tjenester accepterer du at være bundet af de opdaterede eller ændrede vilkår.

3.3. Umiddelbare ændringer. I nogle tilfælde kan vi ændre denne aftale med det samme. Ændringer i denne aftale, som ikke kræver forudgående varsel eller er (1) mere gunstige for dig; (2) påkrævet ved lov; (3) relateret til tilføjelse af en ny tjeneste, ekstra funktionalitet til den eksisterende tjeneste; eller (4) ændringer, der hverken reducerer dine rettigheder eller øger dit ansvar, træder i kraft straks, hvis de er angivet i ændringsmeddelelsen.

4. Tjenesteadgang og brug

3.1. Tilladelse. Du tildeles en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge vores tjenester strengt i overensstemmelse med denne aftale.

3.2. Brugeransvar. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din brugerkonto. Du accepterer at sikre, at du kun bruger vores tjenester i overensstemmelse med gældende love og regler og ikke til ulovlige aktiviteter.

4. Adgang til din konto og brug af tjenesterne

4.1. Sådan får du adgang. Du kan få adgang til tjenesterne via internettet og appen. Derfra vil du være i stand til at bruge tjenesterne og/eller tredjepartstjenesterne.

4.2. Afslag. Vi kan nægte at godkende brugen af Tjenesterne, der kan overtræde disse Vilkår, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at du eller en tredjepart har begået eller planlægger at begå svig eller anden ulovlig eller uautoriseret brug af Tjenesterne.

4.3. Ansvar. Du er alene ansvarlig for at løse eventuelle tvister, du måtte have med tredjepartstjenester i forbindelse med tjenesterne. Vi kan, men vi er ikke forpligtet til, at hjælpe dig i din tvist med en tredjepartstjeneste.

4.4. Adgang til tjenester. Din mulighed for at bruge eller få adgang til tjenesterne kan lejlighedsvis blive afbrudt, for eksempel hvis vi har brug for at udføre vedligeholdelse på vores systemer. Kontakt os venligst i overensstemmelse med klausul 10, hvis du ønsker at rapportere eventuelle problemer.

4.5. Du er enig:

4.5.1. At kun bruge tjenesterne til lovlige formål og til enhver tid overholde alle gældende love og disse vilkår;

4.5.2. Ikke at forsøge at opdage kildekode, der er inkluderet i internettet og appen, uploade malware, vira eller anden uautoriseret objektkode eller kildekode til vores systemer eller på anden måde forstyrre eller forstyrre driften af tjenesten; og

4.5.3. Ikke at kopiere, tilpasse, reverse engineering, dekompilere, adskille, ændre, tilpasse eller foretage fejlrettelser på internettet og appen helt eller delvist, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov.

5. Dine erklæringer og garantier

5.1. Garantier. Ved at bruge tjenesterne accepterer, erklærer og garanterer du hermed, at:

5.1.1. du har læst, forstået og derfor accepterer disse vilkår;

5.1.2. du har den nødvendige myndighed og samtykke til at acceptere disse vilkår, til at indgå en bindende aftale med AstroPay og til at udføre de forpligtelser, der er angivet heri;

5.1.3. du har tilstrækkelig forståelse af funktionalitet, brug, lagring, transmissionsmekanismer, risici og vanskeligheder forbundet med tjenesterne;

5.1.4. du må ikke bruge tjenesterne til noget formål, der er ulovligt;

5.1.5. du må ikke forstyrre eller forsøge at afbryde den korrekte drift af tjenesterne ved brug af virus, enhed, informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, software eller rutine eller få adgang til eller forsøge at få adgang til data, filer eller adgangskoder relateret til tjenesterne gennem hacking eller på anden måde;

5.1.6. brug af Tjenesterne er ikke ulovlig eller forbudt i henhold til lovgivningen i din jurisdiktion eller i henhold til lovene i enhver anden jurisdiktion, som du måtte være underlagt, og din brug af Tjenesterne skal være i fuld overensstemmelse med gældende love (herunder, men ikke begrænset til, i overensstemmelse med eventuelle skatteforpligtelser, som du måtte være underlagt i enhver relevant jurisdiktion);

5.1.7. medmindre du udtrykkeligt anmoder om andet gennem de opt-out-bokse og meddelelser, som Selskabet har i, accepterer du at modtage markedsføringsindhold og nyheder fra AstroPay;

5.1.7.1. ved at acceptere disse vilkår accepterer du, at du har brug for at modtage tjenesterne fra AstroPay;

5.1.7.2. du skal overholde alle gældende skatteforpligtelser i din jurisdiktion, der opstår som følge af din brug af tjenesterne;

5.1.7.3. du er ansvarlig for alle skader, der er forårsaget, og alle erstatningssøgsmål anlagt mod AstroPay for overtrædelse af disse Vilkår eller tredjeparts rettigheder eller overtrædelse af gældende love;

5.1.7.4. intet i disse Vilkår udelukker eller begrænser dit ansvar for svig, forseelse eller potentielle tab forårsaget af din uagtsomhed, overtrædelse af Vilkårene, der følger af lovgivningen eller noget andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov;

5.1.7.5. du anerkender og accepterer, at AstroPay, hvor det er relevant, kan foretage betalinger til tredjeparter, der hjælper med at indlede, indgå eller opretholde et forretningsforhold mellem AstroPay og dets kunder. Disse betalinger kan omfatte rabatter, provision, udvidede spreads og overskudsdeling;

5.1.7.6. du er ansvarlig for at gennemføre alle rimelige og passende foranstaltninger til at opretholde fortroligheden og sikkerheden af dine legitimationsoplysninger for at få adgang til tjenesterne.

6. Suspension eller opsigelse

6.1. Suspension. AstroPay forbeholder sig ret til at begrænse eller suspendere din brug af tjenesterne, hvis det har grund til at tro eller mistanke om, at du overtræder disse vilkår eller andre juridiske forpligtelser (herunder svigagtig aktivitet) uden forudgående varsel eller ansvar. AstroPay forbeholder sig også retten til at ændre, suspendere eller afbryde hele eller nogen del af tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel eller ansvar.


6.2. Rimelige bestræbelser. Hvis AstroPay begrænser eller suspenderer din brug af tjenesterne, vil det gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig.


6.3. Begrænsede eller suspenderede tjenester. Du forstår og accepterer, at du muligvis ikke kan bruge tjenesterne, hvis du er blevet begrænset eller suspenderet. I tilfælde af at årsagen til begrænsningen eller suspensionen løses af AstroPay, skal det genoprette din adgang til tjenesterne. AstroPay er ikke ansvarlig over for dig for eventuelle følgeskader eller indirekte tab (såsom tab af fortjeneste eller mulighed), du måtte pådrage dig som følge af begrænsningen eller suspensionen.

 

6.5. Afvis eller annuller. AstroPay forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn at afvise eller annullere nogen af AstroPays tjenester og/eller adgang til tjenesterne af legitime grunde, herunder, uden begrænsning:

6.5.1. hvis AstroPay har grund til at tro, at dine aktiviteter eller brug af tjenesterne kan være ulovlig

6.5.2. hvis AstroPay kan blive skadet af skattemæssige eller økonomiske skader som følge af dine aktiviteter på eller gennem tjenesterne; eller

6.5.3 hvis AstroPay mener, at du har brugt tjenesterne på en måde, der strider mod nogen af disse vilkår efter eget skøn.

7. Ejendomsrettigheder og varemærker

7.1. Ejendomsrettigheder. Alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til de intellektuelle ejendomsrettigheder, der findes i eller er legemliggjort af tjenesterne, enhver proprietær software eller anden teknologi, der kræves for at drive tjenesterne, og eventuelle ændringer eller forbedringer deraf, herunder afledte værker, bevares af os og beskyttes i henhold til gældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

7.2. Begrænset tilladelse. Ved at bruge tjenesterne giver vi dig en begrænset tilladelse til at bruge internettet og appen udelukkende med det formål at drage fordel af tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår. Særligt og uden begrænsning giver denne tilladelse dig ikke ret til at oprette, oprette eller opfinde ændringer eller forbedringer af eller afledte værker af internettet og appen. Vi kan suspendere eller opsige denne tilladelse i overensstemmelse med denne aftale. Uanset ovenstående giver intet i disse vilkår dig tilladelse eller ret til at bruge vores varemærker, servicemærker, varemærker, varemærker, slogans, logoer eller andre oprindelsesindikationer.

7.2.1. Hvis du sender ideer, forslag eller anden feedback til os om tjenesterne, giver du os ret til at bruge eller videregive sådan feedback uden yderligere forpligtelse over for dig. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til disse vilkår, forbeholdes af os.

8. Rettigheder og forpligtelser

8.1. Tab eller skade. Hvis vi ikke overholder disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du lider, som er et resultat af vores overtrædelse af disse vilkår eller vores uagtsomhed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke kan forudses.

8.2. Udelukkelse og begrænsning af ansvar. Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

8.2.1. død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed; eller uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører;

8.2.2. svig eller svigagtig urigtig fremstilling;

8.2.3. tab af fortjeneste, forretning, indtægter eller besparelser (faktiske eller forventede), tab af aftaler eller kontrakter, tab af muligheder, tab af data eller tab af eller skade på goodwill eller omdømme (herunder som følge af din manglende evne til at deltage i tjenester eller tilbud af tredjepartstjenester, i det omfang det skyldes en fejl i tjenesterne.

8.2.4. Medmindre det fremgår af punkt 8.1, er vi ikke ansvarlige i henhold til eller i forbindelse med disse vilkår for tab af fortjeneste, forretning, indtægter eller besparelser (faktiske eller forventede), tab af aftaler eller kontrakter, tab af muligheder, tab af data eller tab af eller skade på goodwill eller omdømme (herunder som følge af din manglende evne til at deltage i varer, tjenester eller tilbud fra tredjepartstjenester.

8.2.5. Du er alene ansvarlig for dine interaktioner med tredjepartstjenester, især forhandleroperatører.

8.3. Misbrugshandlinger. Situationer, såsom problemer med internetforbindelse, ventetid, eller andre tekniske fejl, kan opstå, der kan forårsage, at transaktioner på AstroPay ikke afspejler sædvanlige forretningsregler nøjagtigt. Du må ikke drage fordel af disse situationer eller andre fejl, fejl eller funktionsfejl i tjenesterne eller på anden måde foretage misbrug eller manipulerende handelshandlinger, der ville give dig unødig kommerciel fordel eller på anden måde ikke ville være i god tro.

8.4. overlevelse af denne klausul. Denne klausul 8 skal overleve annulleringen af disse vilkår.

9. Force Majeure

9.1. Force Majeure-begivenhed. Vi har ikke noget ansvar i henhold til, eller anses for at være i strid med, disse vilkår for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, der skyldes en force majeure-begivenhed.

10. Kontaktoplysninger og meddelelse

10.1. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om tjenesterne, bedes du kontakte os via e-mail på support@astropay.com.

10.2. Du kan sende meddelelser til os skriftligt på kontaktoplysningerne i punkt 10.1.

10.3. Du accepterer, at vi kan give dig meddelelser og andre oplysninger i forbindelse med din tegnebog og tjenesterne via e-mail eller ved at offentliggøre meddelelser på internettet og appen.

11. Diverse

11.1. Vi kan til enhver tid overføre alle eller nogen af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til enhver tredjepart (herunder ved fusion, konsolidering eller erhvervelse af hele eller væsentligt alle vores forretninger og aktiver i forbindelse med disse vilkår), men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse vilkår.

11.2. Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, hvis vi giver vores forudgående skriftlige samtykke hertil.

11.3. Denne aftale er mellem dig og os. Ingen anden person har nogen ret til at håndhæve nogen af dens vilkår, hvad enten det er i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på anden måde. Ingen af os behøver at få samtykke fra nogen anden person for at afslutte kontrakten eller foretage ændringer i disse vilkår.

11.4. Intet i disse vilkår er beregnet til eller skal fortolkes således, at det etablerer eller indebærer et partnerskab eller et joint venture eller et forhold mellem hovedperson og agent mellem dig og os eller udgør en af dig eller os som agent for den anden part, eller bemyndiger dig eller os til at indgå eller indgå forpligtelser for eller på vegne af den anden part.

11.5. Hvert af afsnittene i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige, forbliver de resterende afsnit i fuld kraft og virkning.

11.6. Hvis vi undlader at insistere på, at du udfører nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi forsinker med at gøre det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig og vil ikke betyde, at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald på en misligholdelse fra din side, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil give afkald på eventuelle senere misligholdelser fra din side.

11.7. Disse vilkår og de dokumenter, der henvises til i dem, udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende genstanden for disse vilkår og erstatter enhver forudgående skriftlig eller mundtlig aftale, forståelse eller aftale mellem dem vedrørende et sådant emne.

11.8. Disse vilkår leveres til dig på engelsk. Hvor vi har leveret en oversættelse af disse vilkår til dig, accepterer du, at en sådan oversættelse kun leveres til din bekvemmelighed, og at den engelsksprogede version af disse vilkår vil regulere dit forhold til os. Hvis der er nogen modsigelse mellem den engelsksprogede version af disse vilkår og enhver oversættelse, har den engelsksprogede version forrang.

12. Gældende lov og jurisdiktion

12.1 Denne aftale og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.

12.2. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence til at bilægge enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller dens genstand eller dannelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold). Hvis du er bosiddende i Nordirland eller Skotland, kan du også anlægge sag i henholdsvis Nordirland eller Skotland.

AFSLUTNING AF AFTALEN