Privatlivspolitik for AstroPay som tjenesteudbyder i EU

 1. Formålet med denne politik
  1. Formålet med privatlivspolitikken er at informere dig om, hvordan AstroPay behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig opmærksom på de oplysninger, vi indsamler og behandler, og om muligt, hvor længe vi opbevarer dem. Denne privatlivspolitik regulerer vores behandling af personoplysninger i forbindelse med handel, interaktion eller anden udveksling af personoplysninger med os.
  2. Enhver henvisning til „vi“, „vores“, „os“, „AstroPay“ eller „AstroPay Companies“ inkluderet i denne fortrolighedspolitik betyder den gruppe af virksomheder, som hver direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles ejerskab.
 1. Beskrivelse af forarbejdning
  1. AstroPay behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler dine data, hvis du er kunde hos os, når vi leverer betalingstjenester til dig, hvis du har oprettet en digital e-wallet, hvis du kontakter os, eller hvis du tilmelder dig vores salgsfremmende og informative kommunikation osv. Oplysningerne kommer generelt direkte fra dig, og vi behandler kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil de blev indsamlet.
  2. Nedenfor kan du læse mere om de typer behandling, vi udfører.
   1. Levering af betalingstjenester til dig som bruger
    Når du bruger vores betalingstjenester som bruger, behandler vi data om dig for at kunne levere vores tjenester til dig. Dette kan omfatte opsætning af din digitale e-wallet, betaling og indsamling på onlinesider, indbetaling og hævning af penge, overførsel af penge, indsamling af penge med betalingslinks, køb, afsendelse og brug af gavekort eller værdikuponer, oprettelse af betalingskort, registrering og brug af vores mobile AstroPay-app, forøgelse af dine forbrugsgrænser og kontakt os om vores tjenester generelt.

    For at kunne levere vores tjenester til dig, kan vi være nødt til at behandle data om dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse og fødselsdato. Når vi har brug for at bekræfte din identitet, før vi leverer vores tjenester, kan det også være nødvendigt at behandle oplysninger om dit køn, nationalitet, pasudstedende land, hovedstatsborgerskabsland, pasnummer og din tidligere bopælsadresse, hvis bopælsadressen er ændret inden for de sidste 3 år. Hvis du vil foretage en grænseforhøjelse som en del af et loyalitetsniveauprogram, skal du som bruger sende ID-dokumenter og et kontoudtog eller bevis på indkomst eller bruge en af vores tredjepartsvalidatorer til at bekræfte, at du har forbrugskapacitet til at øge grænserne.

    Vi behandler data om dig for at indgå en aftale med dig som bruger af vores tjenester (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)). Når vi har brug for at bekræfte din identitet, kan vi behandle dataene baseret på vores juridiske forpligtelser som betalingsudbyder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)) med reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Du kan læse mere om denne behandling nedenfor. Vi kan også behandle data om dig af sikkerhedsrelaterede årsager baseret på vores legitime interesse i at holde vores brugere og tjenester sikre og generelt for at holde kontakten med dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Oplysningerne kommer primært direkte fra dig som bruger af vores tjenester. I nogle tilfælde kan dataene også komme fra en forhandler af vores tjenester.

    Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter din sidste brug af vores tjenester eller interaktion med os. Data vedrørende betalingstransaktioner kan opbevares i indeværende regnskabsår plus 5 år efter afslutningen af kundeforholdet i overensstemmelse med lokale bogføringsregler og vores forpligtelser som betalingstjenesteudbyder.
   2. Levering af betalingstjenester til dig som forhandler
    Når du tilmelder dig som forhandler hos os, kan vi behandle data om dig som kontaktperson og om den virksomhed, du repræsenterer. Dette omfatter data om dit for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, Skype-brugernavn, firmanavn, websted, branche, samlede betalingsvolumen (TPV) og enhver besked, du måtte efterlade sammen med din indsendelse.

    Når du bruger vores betalingstjenester som forhandler, behandler vi data om dig for at levere vores tjenester til dig. Dette kan omfatte opsætning af din digitale e-wallet eller Crypto-tegnebog, betaling og indsamling på onlinesider, indbetaling og hævning af penge, overførsel af penge, indsamling af penge med betalingslinks, køb, afsendelse og brug af gavekort eller værdikuponer, oprettelse af betalingskort, registrering og brug af vores mobile AstroPay-app, forøgelse af forbrugsgrænserne for dine brugere og kontakt os om vores tjenester generelt.

    For at levere vores tjenester til dig som forhandler, kan vi være nødt til at behandle data om dit firmanavn, firmakontaktnavn, firmaets e-mailadresse, virksomhedens driftsadresse, virksomhedsregistrerede adresse, firmatelefonnummer. (direkte), virksomhedswebsted, liste over registrerede selskabsdirektører, liste over selskabsaktionærer > 25%, branchetype/klassifikation, virksomhedsregistreringsattest, virksomhedsadresse og bevis, virksomhedens bankoplysninger og opgørelser, varighed af handel, virksomhedsbeskrivelse, banknavn, bankadresse, banksorteringskode, bankkontonummer, IBAN/BIC, årlig omsætning, gennemsnitlig transaktionsværdi og spidsmåneder.

    Vi behandler data om dig for at indgå en aftale med dig som forhandler af vores tjenester (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)). Når vi har brug for at bekræfte din identitet og/eller forretningsoplysninger, kan vi behandle dataene baseret på vores juridiske forpligtelser som betalingsudbyder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)) med reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Du kan læse mere om denne behandling nedenfor. Vi kan også behandle data om dig af sikkerhedsrelaterede årsager baseret på vores legitime interesse i at holde vores brugere og tjenester sikre og generelt for at holde kontakten med dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter din sidste brug af vores tjenester eller interaktion med os. Data vedrørende betalingstransaktioner kan opbevares i indeværende regnskabsår plus 5 år efter afslutningen af kundeforholdet i overensstemmelse med lokale bogføringsregler og vores forpligtelser som betalingstjenesteudbyder.
   3. Behandling af data om dig som forhandler
    Når du tilmelder dig for at blive kontaktet af en rådgiver for at blive officiel AstroPay-distributør (forhandler), skal vi muligvis behandle data om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, land og enhver besked, du måtte efterlade sammen med din indsendelse.

    Vi behandler data om dig for at indgå en aftale med dig som forhandler af vores tjenester (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)). Når vi har brug for at bekræfte din identitet og/eller forretningsoplysninger, kan vi behandle dataene baseret på vores juridiske forpligtelser som betalingsudbyder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)) med reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Du kan læse mere om denne behandling nedenfor. Vi kan også behandle data om dig af sikkerhedsrelaterede årsager baseret på vores legitime interesse i at holde vores brugere og tjenester sikre og generelt for at holde kontakten med dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter din sidste brug af vores tjenester eller interaktion med os. Data vedrørende betalingstransaktioner kan opbevares i det indeværende regnskabsår plus 5 år efter afslutningen af forhandlerforholdet i overensstemmelse med lokale bogføringsregler og vores forpligtelser som betalingstjenesteudbyder.
   4. Behandling af data om dig som affiliate
    Når du udfylder kontaktformularen for at blive kontaktet af AstroPay som tilknyttet kandidat, kan vi behandle data om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, land, Skype-brugernavn, firmanavn, hjemmeside og branche. Vi behandler data om dig for at indgå en aftale med dig som tilknyttet vores tjenester (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)). Når vi har brug for at bekræfte din identitet og/eller forretningsoplysninger, kan vi behandle dataene baseret på vores juridiske forpligtelser som betalingsudbyder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)) med reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Du kan læse mere om denne behandling nedenfor. Vi kan også behandle data om dig af sikkerhedsrelaterede årsager baseret på vores legitime interesse i at holde vores brugere og tjenester sikre og generelt for at holde kontakten med dig (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter din sidste brug af vores tjenester eller interaktion med os. Data vedrørende betalingstransaktioner kan opbevares i indeværende regnskabsår plus 5 år efter afslutningen af partnerforholdet i overensstemmelse med lokale bogføringsregler og vores forpligtelser som betalingstjenesteudbyder.
   5. Procedurer mod hvidvaskning af penge

    Som udbyder af finansielle betalinger kan vi i henhold til national lovgivning være forpligtet til at have såkaldte Customer Due Diligence (CDD) eller Know-Your-Costumer (KYD) verificeringsprocedurer på plads for at forhindre hvidvaskning af penge eller terrorfinansiering via vores tjenester.

    Når vi indsætter dig som fysisk bruger, forhandler, forhandler eller tilknyttet selskab til brug af vores tjenester, kan det være nødvendigt at indsamle data om dig for at bekræfte din identitet. Disse data kan omfatte dit fulde navn, sted og fødselsdato, fast bopælsadresse, identitetsreferencenummer eller skattereferencenummer, nationalitet, telefonnummer, e-mailadresse, ikke-udløbet nationalt eller andet offentligt udstedt identitetskort, pas, kørekort, oplysninger om politisk eksponerede personer (PEP) og familierelationer eller forretningsforbindelser til PEP og beskrivelser af usædvanlige eller mistænkelige situationer eller transaktioner.

    Hvis du er en virksomhed eller juridisk person eller repræsenterer en virksomhed eller anden juridisk person, kan vi være nødt til at indsamle data om din virksomhed eller juridiske person for at bekræfte dens identitet eller endelige reelle ejere. Disse data kan omfatte virksomhedens fulde navn, virksomhedsregistreringsnummer, dato for stiftelse eller registrering, registreret adresse eller hovedforretningssted.

    I tilfælde, hvor AstroPay finder en aktivitet eller transaktion usædvanlig eller mistænkelig og kan være involveret i hvidvaskning af penge, er AstroPay forpligtet til at sende oplysninger om transaktionen til de nationale myndigheder til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre kompetente myndigheder.

    De data, der bruges til at bekræfte din identitet eller din virksomheds identitet, behandles af os baseret på vores juridiske forpligtelse til at overholde reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorisme, som vi som dataansvarlig er underlagt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)). Vi kan også behandle data om dig af sikkerhedsrelaterede årsager baseret på vores legitime interesse i at holde vores kunder og tjenester sikre (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    De data, der indhentes til identifikationsprocedurerne, herunder kopier af dokumenter, opbevares af os i op til 10 år i overensstemmelse med reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Vi opbevarer baggrundsdata, herunder originaldokumenter (eller legaliseret kopi), af transaktioner eller situationer, der er klassificeret som usædvanlige eller mistænkelige, i mindst 5 år eller op til en periode, der kræves i henhold til de relevante nationale regler og nationale finansielle tilsynsmyndigheders retningslinjer, som kan være op til 10 år.
   6. Transaktionsovervågning og forebyggelse af svig

    For at forhindre svigagtig brug af vores tjenester eller andre kriminelle aktiviteter kan vi indsamle statistiske data for at overvåge transaktioner fra tid til anden i overensstemmelse med vores forpligtelser som udbyder af finansielle betalinger fastsat af de relevante nationale finansielle tilsynsmyndigheder.

    Som en del af vores transaktionsovervågning og bedrageriforebyggelse kan vi indsamle og behandle følgende typer data: Usædvanligt høje transaktionsbeløb, tidligere forbrugsmønstre, godkendte og accepterede forhandlere, niveau af afslag, opdeling af transaktioner for at få tilladelse, forbrugsland, købs-IP-adresse, gennemsnitligt forbrug pr. bruger, afviste transaktioner, tidspunkter, datoer og spredning af transaktioner, login-/registreringsoplysninger (IP-adresse for login, brugeragent, e-mail-adresse, adgangskoder), navn, køn, fødselsdato, adresse, land, telefonnummer, brug af VPN eller Proxy, ID og bevis for adresse.

    De data, der indsamles for at overvåge transaktioner og forhindre svigagtig brug af vores tjenester, behandles af os baseret på vores juridiske forpligtelse til at overholde det, som vi som dataansvarlig er underlagt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)). Vi kan også behandle data om dig af sikkerhedsrelaterede årsager baseret på vores legitime interesse i at holde vores kunder og tjenester sikre (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi gemmer relevante kontakt- og identifikationsoplysninger som en del af vores samarbejde og vores forpligtelser til forebyggelse af svig som udbyder af finansielle betalinger. Vi sletter oplysningerne løbende, men oplysninger, der kræves for at overholde vores forpligtelser som finansiel betalingsudbyder, kan opbevares i op til 5 år.
   7. Optimering af vores ydelser

    Som en del af vores løbende bestræbelser på at videreudvikle og optimere vores betalingstjenester ønsker vi at indsamle og bruge en række datapunkter til analytiske formål for at lære, hvordan vores brugere og kunder interagerer med vores tjenester. Disse datapunkter kan indsamles, når du tilmelder dig eller bruger vores tjenester og via cookies.

    De data, vi kan indsamle i denne henseende, omfatter dit fulde navn, køn, ID, fødselsdato, firma, adresse, land, telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse, kontooplysninger, betalingsoplysninger, transaktionshistorik, tilsløret kortnummer, købsmønstre, brugertype, anvendt tjeneste, datoer, transaktionstype, transaktionsbeløb og applikationslogfiler.

    Ovenstående datapunkter anonymiseres eller aggregeres typisk, før de anvendes i vores dataanalyse. Hvis vi har brug for at behandle dine personoplysninger direkte til ovenstående formål, indsamler vi dit udtrykkelige samtykke forud for vores behandling (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a)), når vi leverer vores tjenester til dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Vi kan også behandle data om dine præferencer og interaktivitet med vores tjenester baseret på vores legitime interesse i at optimere vores tjenester og levere en bedre service til dig, hvis dette ikke strider mod dine interesser og grundlæggende rettigheder og friheder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi opbevarer alle ikke-anonymiserede eller ikke-aggregerede data om dig i højst 3 år, før de slettes eller anonymiseres.
   8. Meddelelser og kampagner

    Hvis du har tilmeldt dig vores salgsfremmende eller operationelle meddelelser eller anden kommunikation, skal vi behandle dine data, når vi sender meddelelser og andre kommunikationsinitiativer. Vi behandler kun oplysninger om dit navn, land, telefonnummer og e-mailadresse.

    Vi behandler dine data baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a)). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til dataprotection@astropay.com eller ved at afmelde dig via det link, der vises i hver meddelelse eller andet kommunikationsinitiativ.

    Vi afholder også visse salgsfremmende begivenheder, eller „kampagner“ eller „lodtrækninger“, som du kan deltage i for at vinde priser. For at deltage kan vi bede dig om at tilmelde dig vores tjenester via AstroPay-appen via en kampagnekode, ved at indbetale penge på din AstroPay-konto eller en tredje mulighed afhængigt af omstændighederne ved kampagnebegivenheden. Vi kan være nødt til at behandle data om dine kontooplysninger for at bekræfte dine legitimationsoplysninger, såsom dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse, fødselsdato, køn, pas, hovedstatsborgerskabsland og pasnummer.

    Vi behandler dine data baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a)). Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til dataprotection@astropay.com eller ved at afmelde dig via det link, der vises i hver meddelelse eller andet kommunikationsinitiativ.

    Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores notifikations- eller kommunikationsinitiativ, da ethvert strafferetligt ansvar udløber efter denne periode. Data relateret til deltagelse i kampagner opbevares i 3 år.
   9. Leverandører og forretningspartnere

    Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, kan vi behandle data om dig som deres kontaktperson. Dette omfatter oplysninger om dit navn, stilling, telefonnummer, e-mailadresse og om nødvendigt betalingsoplysninger.

    Dataene behandles for at indgå en aftale med den specifikke leverandør eller forretningspartner (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)). Hvis dine oplysninger som kontaktperson ikke er direkte involveret i kontraktforholdet med vores leverandør eller forretningspartner, kan vi stadig behandle dine data baseret på vores legitime interesse i at kommunikere effektivt med vores leverandører og forretningspartnere (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi gemmer relevante kontaktoplysninger som led i vores samarbejde. Skriftlig korrespondance slettes løbende og senest op til 5 år for at dokumentere forholdet til leverandøren eller forretningspartneren. Data, der kræves for at overholde de lokale bogføringsregler, gemmes i indeværende regnskabsår plus 5 år.
   10. Support og klagehåndtering

    Vi indsamler data om dig, når vi leverer supporttjenester og håndterer eventuelle klager, du måtte have. Oplysningerne inkluderer dit navn, ID, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, firma, stilling, oplysninger relateret til din klage, noter om mundtlige klager, fotos af dine betalingskort og eventuelle yderligere oplysninger, som du måtte sende os.

    Dataene behandles på baggrund af vores legitime interesse i at yde vores support og behandle eventuelle klager, du måtte have, for at forbedre vores kundetilfredshed og for at sikre, at vi løser eventuelle problemer, du måtte have (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).

    Vi opbevarer oplysningerne vedrørende støtte til klageforespørgsel, så længe vi håndterer forespørgslen, og op til 5 år efter afgørelsen af klagen eller supportforespørgslen.
 1. Anmeldelse ved lovpligtig behandling
  1. I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et lovkrav eller en aftale eller et krav, der skal opfyldes for at indgå en aftale, er du forpligtet til at give os oplysningerne, så vi kan levere vores tjenester til dig, opfylde aftalen og fakturere dig for vores tjenester mv. Hvis du ikke ønsker at give os de data, som vi har brug for for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi leverer eller fortsætter med at levere vores tjenester til dig eller opfylde en aftale med dig.
 1. Modtagere af personoplysninger
  1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver generelt ikke dine oplysninger med tredjepart. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, når vi har brug for at opfylde en aftale med dig, hvis vi har en legitim interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet til at gøre det ved lov.

   Dine personoplysninger kan deles med følgende kategorier af parter:
   • System-, software- og hostingudbydere
   • Betalings- og korttjenesteudbydere
   • Supportudbydere
   • Udbydere til afsløring og forebyggelse af svig
   • Markedsføringspartnere på sociale medier
   • Finansielle tilsynsmyndigheder
  2. Vi kan overlade dine personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores specifikke instruktioner.
  3. Nogle af de enheder, som vi deler dine data med for at levere vores tjenester til dig, kan være placeret uden for EU/EØS, hvor en overførsel til et tredjeland finder sted. Disse lande omfatter USA. I dette tilfælde har vi sørget for, at der udarbejdes et juridisk overførselsgrundlag, herunder via EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC'er).

   Du kan kontakte os på dataprotection@astropay.com hvis du ønsker at få en kopi af det juridiske overførselsgrundlag, vi bruger, eller hvor du kan læse mere om det.
 1. Dine rettigheder
  1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du flere grundlæggende rettigheder i de persondataregler, som du kan bruge. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning og indsigelse mod vores behandling og retten til at modtage dine data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  2. Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid. Hvis du ønsker at få din tilknyttede profil slettet, kan du anmode om dette ved at kontakte os på dataprotection@astropay.com.
  3. Ovennævnte rettigheder kan være forbundet med betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, afhænger under alle omstændigheder af en konkret vurdering.
  4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed.
 1. Vores kontaktoplysninger
  1. Virksomheden, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:
   EU/EØS: Larstal Danmark ApS
   Virksomhedsregistreringsnummer: 42457590
   Adresse: c/o Regus, Frederiksborggade 15, 3. sal, 1360 København K, Danmark
   E-mail: legal@larstaldk.com
  2. Uden for EU/EØS:
   AP Global Corporation LLP
   Virksomhedsregistreringsnummer: OC346322
   Adresse: 4 King's Bench Walk, Temple, London, EC4Y 7DL, Storbritannien
   E-mail: legal@astropay.com
  3. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dataprotection@astropay.com.
 1. Revision
  1. Vi forbeholder os ret til at revidere og ændre disse retningslinjer for privatlivspolitik om behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer kontakter vi dig via e-mail eller via en synlig meddelelse på vores hjemmeside.
  2. Denne fortrolighedspolitik blev sidst revideret i januar 2024.