PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK FOR EU-BRUGERE

 1. INTRODUKTION
  Hos AstroPay forstår vi vigtigheden af at behandle personlige data fra vores forretningspartnere, besøgende på webstedet og andre personer, som vi kan interagere med, såsom potentielle brugere med, på en fortrolig og privat måde. AstroPay er forpligtet til at følge kravene og forpligtelserne i forbindelse med databeskyttelse i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU's generelle databeskyttelsesforordning („GDPR“). Derfor har vi sikre og tilstrækkelige databehandlingsprocedurer på plads. AstroPay er en forkortelse for og varemærket for AstroPay-koncernen, hvorunder den juridiske enhed Larstal Denmark ApS, c/o Regus Søborg, Automatikvej 1, 3. sal, 2860 Søborg, Danmark, organisationsnummer 42457590, („Larstal Danmark“) tilhører. Larstal Denmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, men med henblik på varemærket og den generelle genkendelighed omtales Larstal Denmark som AstroPay i denne privatlivs- og cookiepolitik („Politik“). Herunder har AstroPay givet et overblik over de behandlingsaktiviteter, hvor personoplysninger behandles, herunder bl.a. formålet hermed og retsgrundlaget. Hvis du har spørgsmål til denne politik, eller du ønsker at udøve dine registreredes rettigheder i henhold til kapitel III i GDPR og i henhold til afsnit 8 i denne politik, bedes du kontakte AstroPay ved at sende en e-mail til dataprotection@astropay.com.
 1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
  1. Besøgende på webstedet. Når du besøger AstroPay's hjemmeside: www.Astropay.com („Webstedet“), behandler AstroPay personoplysninger om dig, for eksempel cookies, browsertype og -version, IP-adresse og besøgets længde. Formålet med brugen af cookies er, at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, at levere funktionalitet, at generere statistik, at målrette markedsføringen af vores produkter til dine behov og at huske dine præferencer. Du kan finde flere oplysninger om din brug af cookies i afsnit 7 nedenfor. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er AstroPays legitime interesser, og det er AstroPays vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at give dig et websted, der fungerer optimalt, en god websideoplevelse og markedsføringsaktiviteter. I visse tilfælde er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i denne henseende dit samtykke, som du vil blive bedt om at give, når du besøger hjemmesiden, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.
  2. Kontaktpersoner hos en forretningspartner og andre personer, som AstroPay interagerer med. Som kontaktperson hos en forretningspartner og som andre personer, vi interagerer med, f.eks. forhandlere, tilknyttede virksomheder eller potentielle Brugere, behandler AstroPay dine personoplysninger, når du kommunikerer med AstroPay, f.eks. via e-mails i forbindelse med AstroPays eksisterende kontraktforhold til den virksomhed, du er ansat i, eller i forbindelse med indgåelse eller opsigelse af en kontrakt. AstroPay behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling mv. Retsgrundlaget for en sådan behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig med henblik på legitime interesser, som AstroPay forfølger, og det er AstroPays vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. AstroPays legitime interesser er opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, opretholdelse og forbedring af forretningsforbindelser, fakturering for de tjenester, din virksomhed leverer til AstroPay og/eller omvendt, kommunikation med dig, hvis du har spørgsmål relateret til vores tjenester eller omvendt, og til dokumentationsformål, hvis du skriftligt accepterer spørgsmål vedrørende vores tjenester via e-mail. I nogle tilfælde er behandling af personoplysninger nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som AstroPay er underlagt, for eksempel i forbindelse med forpligtelsen til opbevaring af regnskaber i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR.
  3. Online kontaktformularforespørgsler og live chat supportfunktion. Når du bruger vores online kontaktformular eller vores live chat supportfunktion, behandler vi de oplysninger, du giver, for at håndtere dine henvendelser, såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer og indholdet af din forespørgsel. AstroPay behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig, f.eks. sundhedsoplysninger, medmindre du har givet os sådanne oplysninger i din henvendelse. AstroPay opfordrer dig til ikke at indsende sådanne følsomme personoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er AstroPays legitime interesser, og det er Euro-DK's vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. De legitime interesser, der forfølges, er at yde støtte til vores forretningspartnere ved at besvare henvendelser og forretningsudvikling.
  4. Sociale medier. Vi bruger visse sociale medier til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringsinitiativer. Hvis du har været på disse websteder og „synes godt om“ eller „fulgt“ vores fanside eller har været i kontakt med os via disse websteder, behandler vi dine personlige data. Vi behandler kun oplysninger om dit navn og din e-mail. Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine oplysninger baseret på vores interesse i at kunne kontakte dig og besvare dine henvendelser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)). Oplysningerne kommer fra dig og de sociale medier, som du kontakter os igennem. Vi har et såkaldt fælles controllerskab med de sociale medier, som vi bruger, da vi begge bruger dine data til vores egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i følgende:
   • Facebook's Privatlivspolitik og om Facebooks fælles controllerskab her.
   • LinkedIns behandling af dine personoplysninger i LinkedIns Privatlivspolitik og om LinkedIns fælles controllerskab her.
   • Pinterest's behandling af dine personoplysninger her og om det fælles controllerskab her.
   • YouTubes behandling af dine personoplysninger her.
   • Twitters behandling af dine personoplysninger her.
   • Tik Tok's behandling af dine personoplysninger her og om det fælles controllerskab her.

Oplysninger, der behandles i forbindelse med sociale medier, der indebærer direkte kommunikation via de sociale medier, slettes straks. Indlæg på for eksempel Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, da et indlæg eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som offentlige rum. Du kan læse om offentlige rum her.

 1. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
  Hvor det er relevant, kan AstroPay videregive eller overføre dine personlige data til associerede selskaber af AstroPay, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere til forretningsformål. Sådanne tredjeparter omfatter også udbydere af sociale medier, som beskrevet i afsnit 6 nedenfor. I visse specifikke tilfælde, f.eks. i forbindelse med tvister, herunder når videregivelse af dine personoplysninger er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af AstroPays retskrav, kan AstroPay videregive dine personoplysninger til vores rådgivere eller andre relevante tredjeparter, forudsat at det anses for nødvendigt og lovligt. Visse modtagere behandler personoplysninger på vegne af AstroPay og må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med dokumenterede instruktioner fra AstroPay og yderligere vilkår og betingelser angivet i en databehandleraftale indgået med AstroPay. Disse databehandlere har ikke tilladelse til at behandle dine personoplysninger til deres egne formål.
 1. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND (UDEN FOR EU/EØS)
  I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til lande uden for EU/EØS. AstroPay sikrer, at en sådan overførsel vil blive udført i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Dette indebærer, at enhver part uden for EU/EØS, der modtager dine personoplysninger, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, for eksempel ved at indgå EU's standardkontraktbestemmelser („SCC'er“) med AstroPay. AstroPay vil sikre implementeringen af supplerende sikkerhedsforanstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt i det konkrete tilfælde. Du kan modtage en kopi af retsgrundlaget for overførsler efter anmodning. Kontakt venligst dataprotection@astropay.com.
 1. OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE DATA
  AstroPay gemmer kun dine personoplysninger, så længe det anses for nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger.
  1. Besøgende på webstedet Personoplysninger, der indsamles via cookies ved brug af vores hjemmeside, gemmes i forskellige perioder afhængigt af typen og formålet med den pågældende cookie. Se afsnit 7 nedenfor. Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af sociale medier, slettes, når indholdet slettes, eller når du trækker dit svar på vores indhold tilbage (likes, deling osv.). Se mere i afsnit 6 nedenfor.
  2. Kontaktperson hos en forretningspartner og andre personer, vi interagerer med. Hvis du er kontaktperson hos en forretningspartner eller andre personer, vi interagerer med, opbevarer AstroPay personoplysninger om dig, så længe AstroPay kommunikerer med dig, fordi du er AstroPays kontaktpunkt, 3 år efter afslutningen af kontraktforholdet, eller indtil det ikke længere er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af et retskrav.
  3. Forespørgsler via online kontaktformular og kommunikation via live chat-funktion. Henvendelser og kommunikation, f.eks. fra potentielle kunder, slettes 1 år efter, at forespørgslen er løst, medmindre det skønnes nødvendigt at gemme sådanne henvendelser til dokumentationsformål, f.eks. på grund af en tvist, herunder til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.
  4. Bogføringsmateriale AstroPay opbevarer dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt til bogføringsformål, såsom personoplysninger i forbindelse med fakturering. Sådanne personoplysninger opbevares i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskaberne vedrører. Formålet er at overholde den retlige forpligtelse i henhold til bogføringsloven.
 1. SOCIALE MEDIER
  Vores hjemmeside bruger plug-ins til sociale medier („Plug-ins“) fra de sociale netværkssider Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok og Twitter. Når du besøger vores sociale mediesider på Facebook, Instagram og LinkedIn eller vores websted, hvor der er installeret plugins til sociale medier, indsamler og behandler vores sociale medietjenesteudbydere dine personlige data ved hjælp af cookies, afhængigt af dit samtykke til tjenesteudbyderen, alt efter hvad der er relevant. Sådan indsamling og behandling finder sted, selvom du ikke har nogen konto på de sociale medier. Hvis du går ind på vores hjemmeside ved hjælp af et sådant plug-in, kontakter din browser serveren på det underliggende sociale netværkswebsted, indlæser den visuelle præsentation af plugin'et og præsenterer det for dig. Mens dette sker, modtager det sociale netværkswebsted oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside samt yderligere data såsom din IP-adresse. AstroPay modtager anonyme demografiske og geografiske statistikker fra de sociale medier om besøgende på vores hjemmeside og vores sociale mediesider. AstroPay er en fælles dataansvarlig med vores udbydere af sociale medier for personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dit besøg på vores sociale mediesider og vores hjemmeside. Det betyder blandt andet, at du kan kontakte både AstroPay og de sociale medieudbydere for at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR. Udbyderne af sociale medier har det primære ansvar for at sikre overholdelse af GDPR og svare på anmodninger fra besøgende på deres websteder. Hvis du er registreret som bruger af de særlige medieudbydere, kan du udøve dine rettigheder via dine kontoindstillinger på deres websteder. Vi har ingen indflydelse på mængden af data, som sociale netværkssider indsamler via et aktivt plug-in. Du kan finde flere oplysninger i den relevante databeskyttelseserklæring:
  Facebook: www.facebook.com/politik
  Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
  YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_ie/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/
  TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en
  Twitter: https://twitter.com/en/privacy.
 1. BRUG AF COOKIES
  Når du besøger www.Astropay.com for første gang, bliver du bedt om at give dit udtrykkelige samtykke til brugen af cookies på hjemmesiden eller afvise brugen af alle eller nogle af cookies. Bemærk, at brugen af funktionalitetscookies ikke kræver dit samtykke, da sådanne cookies er nødvendige for webstedets funktion. Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, der bruges af hjemmesiden, fordi det vil hjælpe os med at forbedre dig og andres oplevelse, når du besøger webstedet. Hvis du afviser brugen af cookies, kan der være en række funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan bruge. Når du bruger vores hjemmeside, registrerer vi ikke oplysninger, der kan identificere dig direkte, såsom navn og adresse. Vi registrerer dog, hvordan du navigerer rundt på webstedet, så vi kan lære mere om, hvordan vores websted bruges, og vi registrerer din IP-adresse, som kan identificeres indirekte.
  1. Hvad er cookies. En cookie er en tekstfil, der sendes til din browser fra vores hjemmeside og gemmes på din computer, telefon eller den enhed, du bruger til at få adgang til internettet. Betydningen af ordet „cookies“ i denne politik og i cookie-samtykketeksten omfatter dog også andre former for automatiseret dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), JavaScript eller cookies, der placeres ved brug af andre former for software. Der er grundlæggende to typer cookies — såkaldte session cookies og persistent cookies. Sessionscookies er informationsenheder, der slettes, når du lukker din webbrowser. Permanente cookies er informationsenheder, der gemmes på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies sletter sig selv efter en vis periode, men fornyes hver gang du besøger hjemmesiden. AstroPay bruger både session og vedvarende cookies. Læs mere om dette nedenfor i afsnit 7.6, hvor du også finder en oversigt over de specifikke cookies, vi bruger.
  2. Formålet med cookies. Cookies kan bruges til en række formål, men i det væsentlige bruges de til at gemme oplysninger om din aktivitet på internettet. Cookies indeholder oplysninger, som senere kan læses af en webserver på det domæne, der udstedte den pågældende cookie. Det betyder, at det relevante websted husker dig, næste gang du besøger det. Vi indsamler oplysninger via cookies for at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside og produkter, for at levere og forbedre brugervenlighed og funktionalitet, for at generere statistikker, analyser og anmeldelser af webstedets ydeevne, for at huske dine præferencer, markedsføringsformål, sporing af din placering og for at tilpasse vores annoncering på sociale medieplatforme. Fordelen for dig er, at du sparer tid næste gang du besøger hjemmesiden, da du ikke behøver at indtaste de samme oplysninger igen, og at indholdet tilpasses dine præferencer.
  3. Hvor længe gemmes cookies? Cookies kan gemmes i varierende tid på din browser eller enhed. Sessionscookies slettes fra din computer eller enhed, når du lukker din webbrowser. Vedvarende cookies forbliver gemt på din computer eller enhed, indtil de slettes, eller indtil de når deres udløbsdato. Du kan finde oplysninger om de specifikke opbevaringsperioder for de forskellige cookies i cookie-erklæringen nedenfor.
  4. Typer af cookies. Der er 4 typer cookies, der fungerer på vores hjemmeside:
   1. Det væsentlige. Nogle cookies er afgørende for, at du kan opleve den fulde funktionalitet på vores hjemmeside. Uden disse cookies fungerer de fleste dele af vores hjemmeside ikke som de skal.
   2. Tilpasningsprogrammerne. Disse cookies (også kaldet funktionelle cookies) gør det muligt for vores websted at huske dine præferencer, hvilket hjælper dig med at tilpasse din oplevelse. På den måde kan vi huske dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside, undgå at vise dig meddelelser, du allerede har set og afvist, vise dig betalingsmuligheder og tilbud, der er tilgængelige i dit land eller specifikt for dig, give dig Live Chat Support og andre tjenester af den slags.
   3. Ydelsesforbedringerne. Disse cookies fortæller os om, hvordan du bruger hjemmesiden, og de hjælper os med at gøre det bedre. For eksempel tæller disse cookies antallet af besøgende på vores websted og ser, hvordan besøgende på webstedet bevæger sig rundt, når de bruger det. Dette giver os uvurderlige oplysninger til at forstå brugerpræferencer og design til at forbedre vores hjemmeside i overensstemmelse hermed. Dette er de cookies, der giver os mulighed for at give dig en bedre service hver dag.
   4. Annoncørerne. Disse cookies (også kaldet reklamecookies) bruges til at spore effektiviteten af vores annoncekampagner på tredjepartswebsteder, som du måske har set eller endda fået at vide om AstroPay gennem dem. Disse cookies placeres på vores hjemmeside af vores tredjepartstjenesteudbydere, kan huske din webbrowseraktivitet og kan bruges til at forstå din demografi, såsom alder og køn.
   5. Tredjeparts cookies. For at videreudvikle og forbedre hjemmesiden bruger vi cookies fra visse tredjeparter. Formålet er udarbejdelse af statistik og analyser af online adfærd. Tredjeparterne placerer cookies på din computer på vores vegne og udarbejder statistikker mv. Tredjeparter, der anvendes, er anført i cookie-erklæringen nedenfor.
   6. Cookie-erklæring. Cookie-erklæring sidst opdateret den 16. september 2022 af WordPress.org:
“Account Holder Data” means the account number, the name, the address and any other relevant information of the Account Holder required from time to time by the Processor necessary to process the proposed Transaction;
“Account Holder” means the person in the Territory in whose name an account is registered with the Processor;
Accelerated Settlement Means the Processor advancing to the Merchant funds form Customer’s Transactions upon Merchant’s request (not earlier than certain calendar days (specified in the Schedule A) from the day the Transaction is made and not later than the Availability Date).
“Affected Country” has the meaning specified in Clause 11.8;
“Affected Services” has the meaning specified in Clause 11.7;
“Agreement” means these Terms, the Merchant Agreement Form and the Schedules attached thereto;
“Applicable Legislation” means all applicable legislation, regulations, any and all directives and/or guidelines of any applicable regulatory or governmental authority relating (as the context requires) to each Party's business and obligations under and/or pursuant to this Agreement, including the highest standards and international practices of the specific industry which the Merchant operates;
“AstroPay Prepaid Card/Voucher” means a virtual Prepaid Voucher operated by the Processor which allows a person to spend the pre- purchased amount of it and, where permitted, to receive Payout Card;
“Authorization Code” means an identification number, which is provided by the Processor to the Merchant, indicating that payment for a particular Transaction has been authorized;
“Authorization Data” means all the data the Processor requires to be transmitted by the Merchant (including the Account Holder data or the Cardholder Data) prior to the Processor authorising a Transaction in accordance with Clauses 8.1 and 8.2 below;
“Authorization Request” means the request for payment to be taken for a particular Transaction which is made in accordance with Clause 8.1 below;
“Authorized Transaction” means a Transaction which complies with the requirements set out in Clause 8.5 below;
“Availability Date” means the date when the funds specified in Clause 6.2.1 will be available for payment, which will be after certain calendar days (specified in the Schedule A) has elapsed from receiving payment through the Payment Processing Services;
“Bank” means a bank with which Processor maintains an account, which must be subject to regulation as a financial institution by its respective national financial supervisory authority or authorities;
“Business Day” means any day other than: (i) a Saturday or Sunday; (ii) a holiday and/or; (iii) a day on which banking institutions are Authorized by law in Malta or UK by a regulatory order to be closed;
“Card” means a debit card, a credit card or the AstroPay Prepaid Voucher, as applicable;
“Cardholder” means the holder of a Card;
“Card Association” means any organization owned by a financial institution that licenses bank credit or debit card programs;
“Card Data” means in relation to a Card: Card number, Card expiration date, Card security code (CVV), amount and the currency of the Card, as applicable;

7.7 Fjernelse af cookies. Du kan altid afvise eller fravælge placeringen af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser eller ved at besøge den permanente repræsentation af cookie-banneret, der er tilgængeligt på vores websted. Bemærk, at hvis du fravælger, er der mange funktioner og tjenester på vores hjemmeside, som du ikke kan bruge, fordi de kræver, at hjemmesiden husker de valg, du foretager. Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Hvis du bruger en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved hjælp af genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Hvis genvejstasterne ikke virker, og/eller hvis du bruger en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og derefter klikke på det relevante link med retningslinjer for, hvordan du fravælger cookies: Vejledning - Firefox Guidance - Google Chrome Guidance - Edge Guidance - Safari Guidance - MS Edge. Bemærk, at hvis du bruger flere internetbrowsere, skal du slette cookies i alle dine browsere.

8. DINE RETTIGHEDER

AstroPay har implementeret en række foranstaltninger for at beskytte dine personlige data og sikre dine rettigheder. Som registreret kan du udøve de rettigheder, der er anført nedenfor. Bemærk, at visse begrænsninger kan gælde for din mulighed for at udøve disse rettigheder, for eksempel når din ret til at få oplysningerne viser sig at være overskrevet af væsentlige hensyn til private interesser. Datatilsynet har udarbejdet retningslinjer for de registreredes rettigheder. Retningslinjerne kan tilgås her. Vær dog opmærksom på, at retningslinjerne kun findes på dansk. Som registreret har du følgende specifikke rettigheder, medmindre andet undtagelsesvis er fastsat i databeskyttelseslovgivningen: Ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning („ret til at blive glemt“), ret til begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet, ret til indsigelse, ret til klage til Datatilsynet. Hvis du er uenig i den måde, AstroPay behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Datatilsynet ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes på www.datatilsynet.dk. Vi håber dog, at du kontakter os først ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger, så vi kan nå til enighed. Ret til at tilbagekalde et tidligere samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at din tilbagetrækning ikke påvirker lovligheden af den tidligere behandling af dine personoplysninger, som indtil din tilbagetrækning har været baseret på dit samtykke. Hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rettigheder, eller hvis du ønsker at trække et tidligere samtykke tilbage, er du velkommen til at kontakte os på dataprotection@astropay.com. For at behandle din anmodning har vi brug for, at du giver os følgende oplysninger:

 1. fuldt navn, adresse, kontakttelefonnummer og e-mail-adresse.
 2. Fotokopi eller scannet billede af et eller begge af følgende: 1) Identitetsbevis, f.eks. pas, fotokørekort, nationalt identitetskort, fødselsattest. 2) Adressebevis, f.eks. forsyningsregning, kontoudtog, kreditkortudskrift (højst 3 måneder gammelt); aktuelt kørekort
 3. Hvis du ikke giver os ovenstående oplysninger (i+ii), kan AstroPay ikke identificere dig og kan derfor ikke håndtere din anmodning.

9. SPØRGSMÅL ELLER KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, du ønsker at udøve dine rettigheder som nævnt ovenfor, eller du er uenig i den måde, AstroPay behandler dine personlige data på, kan du kontakte AstroPay på dataprotection@astropay.com. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er en uafhængig offentlig myndighed, der har ansvaret for at overvåge og håndhæve anvendelsen af GDPR. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på dets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

10. ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK

AstroPay har ret til at ændre denne politik vedrørende nye teknologier, lovkrav eller andre formål. Af denne grund, besøg venligst denne side med jævne mellemrum. Nedenfor fremhæves datoen, hvor den sidste version af denne politik er blevet uploadet. Dato for den seneste version af denne politik: January 2024.